Punkt pobrań

W naszym Centrum punkt pobrań prowadzi personel pielęgniarski doświadczony w pobraniach u niemowląt, starszych dzieci i dorosłych.

Dostępne są zarówno badania bezpłatne dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ w ramach opieki lekarza rodzinnego jak i szeroki zakres badań komercyjnych.

DO PUNKTU POBRAŃ OBOWIĄZUJE REJESTRACJA TELEFONICZNA:)
 

Zapraszamy do punktu pobrań w godzinach:

1. Woronieckiego 11

2. Wojciechowska 5
 

Jak przygotować się do badań

Odbiór wyników laboratoryjnych