Dokumentacja medyczna

Jak mogę otrzymać kopię dokumentacji medycznej?

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek (pobierz) pacjenta,  przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osoby upoważnionej na podstawie weryfikacji dokumentu tożsamości.

Wniosek należy złożyć osobiście w rejestracji  RCM LUBIMED.PL

Kiedy można odebrać kopię dokumentacji medycznej?

Kopia dokumentacji medycznej zostanie przygotowana w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku.


Kto może odebrać kopię dokumentacji medycznej?

Kopię dokumentacji medycznej może odebrac osoba składająca wniosek, przedstawiciel ustawowy pacjenta lub osoba upoważniona na podstawie weryfikacji dokumentu tożsamości.

Czy kopia dokumentacji może zostać wysłana pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres wskazany przez pacjenta?

Nie, z uwagi na brak możliwości weryfikacji tożsamość odbiorcy oraz zabezpieczenia poufności przesyłki.

Kim jest osoba upoważniona?

Osobą upoważnioną jest osoba legitymująca się upoważnieniem notarialnym lub osoba wskazana przez pacjenta w oświadczeniu wypełnionym osobiście przez  pacjenta w Rejestracji RCM LUBIMED.PL.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych I danych medycznych, inne rodzaje upoważnienia nie będą honorowane, z uwagi na brak możliwości weryfikacji ich autentyczności.

Ile zapłacę za kopię dokumentacji medycznej?

Zgodnie z art. 28 Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. O prawach pacjenta  i Rzeczniku Praw Pacjenta – „Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 pkt. 2 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę (art. 28 ust. 1)”.