Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Opiekę nad pacjentami LUBIMED.PL po godzinie 18:00 do 08:00 oraz w soboty, niedziele i święta zapewniają na terenie Miasta Lublin niżej wymienione ośrodki.

 • Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Lublin, ul. Abramowicka 2
  81 728 63 70
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Lublin, ul. Aleja Kraśnicka 100
  81 537 40 25, 519058752, 519058953
 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie
  Lublin, ul. Mieczysława Biernackiego 9
  81 760 43 43, 515 752 750

 

 

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia należy udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od adresu zamieszkania, i miejsca złożenia deklaracji lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Lekarz dyżurujący udziela porad:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
 • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

 • nagłego zachorowania;
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 

W przypadku urazu, wypadku, porodu lub innej sytuacji, gdzie zachodzi podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia należy wezwać karetkę Pogotowia, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.