Diagnostyka POZ

Badania diagnostyczne realizowane w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

Badania krwi

 • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

 • retykulocyty

 • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

 • sód

 • potas

 • wapń całkowity 

 • żelazo

 • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)

 • stężenie transferyny

 • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c)

 • mocznik

 • kreatynina

 • glukoza

 • test obciążenia glukozą

 • białko całkowite

 • proteinogram

 • albumina

 • białko C-reaktywne (CRP)

 • kwas moczowy

 • cholesterol całkowity

 • cholesterol-HDL

 • cholesterol-LDL

 • triglicerydy (TG)

 • bilirubina całkowita

 • bilirubina bezpośrednia

 • fosfataza alkaliczna (ALP)

 • aminotransferaza asparaginianowa (AST)

 • aminotransferaza alaninowa (ALT)

 • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)

 • amylaza

 • kinaza kreatynowa (CK)

 • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)

 • czynnik reumatoidalny (RF)

 • miano antystreptolizyn O (ASO)

 • hormon tyreotropowy (TSH)

 • antygen Hbs-AgHBs

 • VDRL

 • FT3

 • FT4

 • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity

 • wskaźnik protrombinowy (INR)

 • czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)

 • fibrynogen

Badania kału

 • badanie ogólne

 • pasożyty

 • krew utajona - metodą immunochemiczną

Badanie moczu

 • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu

 • ilościowe oznaczanie białka

 • ilościowe oznaczanie glukozy

 • ilościowe oznaczanie wapnia

 • ilościowe oznaczanie amylazy

Badanie bakteriologiczne

 • posiew moczu z antybiogramem

 • posiew wymazu z gardła z antybiogramem

 • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

Badanie USG

 • USG tarczycy i przytarczyc,

 • USG ślinianek,

 • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego,

 • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego,

 • USG obwodowych węzłów chłonnych.

Badanie EKG w spoczynku

Spirometria

Badanie RTG

 • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej

 • zdjęcia kostne – w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP I bocznej

 • zdjęcie czaszki

 • zdjęcie zatok

 • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej