Kariera w Lubimed

Lekarzy specjalistów, stomatologów, pielęgniarki oraz położne zainteresowane nawiązaniem współpracy z naszą przychodnią, bardzo prosimy o kontakt: rekrutacja@lubimed.pl.

Klauzula Zgody

Przesyłając dokumenty CV na wskazany adres prosimy obowiązkowo o umieszczenie klauzuli na dokumencie:

  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), w yrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Rodzinne Centrum Medyczne Lubimed.pl z siedzibą przy ul. Woronieckiego 11, 20-492 Lublin, w celu umożliwienia udziału w bieżącym i przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz swoich prawach.”

Przesłane CV bez wymaganej klauzuli zostaną trwale usunięte i nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rodzinne Centrum Medyczne Lubimed.pl z siedzibą przy ul. Woronieckiego 11, 20-492 Lublin.

2) Inspektorem danych osobowych został powołany dane kontaktowe to: inspektorochronydanych@lubimed.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji — na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

- 2 miesięcy, w przypadku udzielenia zgodny na aktualną rekrutację,

- 2 lat, w przypadku udzielenia zgodny na przyszłe rekrutacje

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie)

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa na żądanie kandydata, w przypadku przyszłych rekrutacji podanie danych jest dobrowolne za zgodą zainteresowanego.