Lekarz POZ

Opieka lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmuje ustalenie sposobu leczenia, zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej oraz nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem.

Lekarze POZ kierują do poradni specjalistycznych i decydują o objęciu leczeniem szpitalnym. W razie konieczności nasi lekarze rodzinni kierują na rehabilitację oraz wnioskują o leczenie uzdrowiskowe, niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Ponadto realizowane są zadania z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia.