Opieka koordynowana w POZ

Opieka koordynowana to kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu lekarz rodzinny ma więcej możliwości diagnostycznych i leczenia najczęstszych chorób przewlekłych. Lekarz POZ w sytuacjach medycznie uzasadnionych może zlecić pacjentowi badania, które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Opieka na pacjentem polega na przygotowaniu Indywidualnego Planu Opieki Medycznej (IPOM). IPOM zakłada oprócz wykonywania badań diagnostycznych, również konsultacje między lekarzem POZ, a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem. Ważnym elementem są również wizyty edukacyjne, na których pacjent zdobywa wiedzę o swojej chorobie oraz sposobach jej kontrolowania.

Opieką Koordynowaną są objęci pacjenci chorzy przewlekle lub leczeni w placówkach POZ na wybrane schorzenia z dziedziny:

  • kardiologii
  • diabetologii
  • endokrynologii
  • nefrologii
  • pulmonologii

____________________________________________________________________________________________________________________

Zapisz się na wizytę