KTG

Badanie kardiotokograficzne (KTG) składa się z rejestracji akcji serca płodu, czyli kardiografii oraz tokografii będącej zapisem czynności skurczowej macicy.

W naszej placówce zwykle zalecamy i wykonujemy KTG poczynając od 32go tygodnia ciąży. Jego przeprowadzenie nie wiąże się z żadnym bólem dla ciężarnej i polega na umieszczeniu na brzuchu leżącej kobiety dwóch rodzajów czujników. Jeden z nich to czujnik ultradźwiękowy rejestrujący pracę serca płodu, drugi z kolei mierzy czynność skurczową macicy. Wyniki badania KTG śledzimy na monitorze aparatu, ale co najważniejsze zapisujemy na papierze w podobny sposób jak dzieje się to w wypadku badań EKG.

Badanie wykonywane jest

  • komercyjnie
  • w ramach pakietu medycznego
  • w ramach POZ (wymagane złożenie deklaracji wyboru położnej w RCM LUBIMED.PL) – DIAGNOSTYKA POZ

Kto wykonuje badanie

Czas trwania badania

  • ok 30 min

Jak przygotować się do badania

  • badanie nie wymaga żadnego przygotowania

Wynik badania

  • wydawany jest pacjentce po zakończeniu badania.
Cennik usług
KTG 50,00 NFZ, prywatnie