Usługi pielęgniarskie w domu pacjenta

Cennik usług
Wykonanie usługi w domu pacjenta - dojazd w promieniu 10 km cena ustalana indywidualnie prywatnie
Pomiar podstawowych parametrów życiowych (ciśnienie, tętno, temperatura) 15,00 prywatnie
Pomiar poziomu cukru we krwi (przy użyciu glukometra) 15,00 prywatnie
Podanie leków (do oka, do nosa, do ucha, wziewnie) 15,00 prywatnie
Iniekcja podskórna 15,00 prywatnie
Iniekcja domięśniowa 20,00 prywatnie
Iniekcja dożylna 25,00 prywatnie
Założenie wenflonu 25,00 prywatnie
Usunięcie wenflonu 15,00 prywatnie
Podłączenie wlewu kroplowego z założeniem wenflonu 60,00 prywatnie
Podłączenie wlewu kroplowego 40,00 prywatnie
Podłączenie wlewu kroplowego - każda kolejna rozpoczęta godzina 40,00 prywatnie
Wykonanie/zmiana opatrunku 40,00 prywatnie