Usługi pielęgniarskie

Gabinet zabiegowy

Szczegółowe informacje

Gabinet szczepień

Szczegółowe informacje

 

Cennik usług
Wykonanie usługi w domu pacjenta - dojazd w promieniu 10 km 20,00 NFZ, prywatnie
Pomiar podstawowych parametrów życiowych (ciśnienie, tętno, temperatura) 10,00 NFZ, prywatnie
Pomiar poziomu cukru we krwi (przy użyciu glukometra) 10,00 NFZ, prywatnie
Podanie leków (do oka, do nosa, do ucha, wziewnie) 10,00 NFZ, prywatnie
Iniekcja podskórna 15,00 NFZ, prywatnie
Iniekcja domięśniowa 15,00 NFZ, prywatnie
Iniekcja dożylna 25,00 NFZ, prywatnie
Założenie wenflonu 25,00 NFZ, prywatnie
Usunięcie wenflonu 10,00 NFZ, prywatnie
Podłączenie wlewu kroplowego z założeniem wenflonu 60,00 NFZ, prywatnie
Podłączenie wlewu kroplowego 40,00 NFZ, prywatnie
Podłączenie wlewu kroplowego - każda kolejna rozpoczęta godzina 30,00 NFZ, prywatnie
Usunięcie szwów 30,00 NFZ, prywatnie
Wykonanie/zmiana opatrunku małego (2-3 materiały) 25,00 NFZ, prywatnie
Wykonanie/zmiana opatrunku dużego (4 materiały) 35,00 NFZ, prywatnie