WINT kit - przełomowa celowana terapia zmian zwyrodnieniowych

 

Czy jest jakieś specjalne przygotowanie do zabiegu?

Przed zabiegiem nie powinien przyjmować sterydów układowych przez co najmniej 2 tygodnie, niesteroidowych leków przeciwzapalnych przez 2 dni.

Pacjent powinien przed zabiegiem być nawodniony, tak aby nie było problemów przy pobieraniu krwi, a także pomoże to przygotować dobrej jakości materiał do podania.

  1. Jakie są zalecenia odnośnie powtarzania terapii? Czy są i jaka jest częstotliwość podawania iniekcji?

Zgodnie z modelem terapii celowanej zabieg można stosować 3x w roku, w przerwach 3-4 miesięcznych.

  1. Zalecenia po zabiegowe

Nie stosować przez co najmniej tydzień niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Zamiast tego przeciwbólowo można stosować paracetamol, metamizol (Pyralginę), tramadol.

Nie stosować sterydów.

Po zabiegu należy odciążać staw przez klika dni.

  1. Przeciwwskazania

Wytyczne Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Komórkowej dla materiałów krwiopochodnych, w tym materiału pozyskanego z zestawu WINT:

Guidelines for the Use of Platelet Rich Plasma Presented by The International Cellular Medical Society.

Przeciwwskazania

Bezwzględne:

•             Zaburzenia funkcji płytek krwi

•             Skrajna małopłytkowość (wartości referencyjne PLT 150 000–400 000/μl; płytki duże (>12 fl) <30%)

•             Niestabilność hemodynamiczna

•             Sepsa

•             Infekcja w miejscu zabiegu

Względne:

•             Przyjmowanie NLPZ 48 godzin przed zabiegiem

•             Leczenie glikokortykosteroidami w iniekcji miesiąc przed zabiegiem

•             Przyjmowanie glikokortykosteroidów systemowych 2 tygodnie przed zabiegiem

•             Palenie tytoniu

•             Gorączka lub infekcja/grypa

•             Nowotwór – szczególnie układu krwiotwórczego i kości

•             Hemoglobina < 10 g / dl

•             Liczba płytek krwi < 105 /μl

 

Cennik usług
Zapraszamy do kontaktu:)