Neurologia

Neurolog to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu oraz leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego i nerwów obwodowych.

 Na wizytę u neurologa warto zabrać ze sobą dokumentację medyczną oraz listę wszystkich stosowanych leków.

lek. med. Tomasz Straszewski
specjalista neurologii

Cennik

Zapisz się na wizytę

Fizjoterapia

Jakimi schorzeniami zajmuje się nasz specjalista?

 • zespoły otępienne (choroba Alzheimera, otępienie czołowo-skroniowe)
 • choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane)
 • zespoły parkinsonowskie
 • padaczka i inne choroby napadowe
 • udary mózgu
 • mioklonie
 • pląsawice
 • fakomatozy (nerwiakowłókniakowatość Recklinghausena, stwardnienie guzowate)
 • miastenię i zespoły miasteniczne
 • choroby mięśni (miopatie)
 • polineuropatie
 • neuroinfekcje
 • zaburzenia świadomości
 • zaburzenia równowagi
 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • bóle głowy (migrena, klasterowe bóle głowy)

Z jakimi objawami warto udać się do neurologa?

 • bóle i zawroty głowy
 • przejściowe pogorszenie wzroku i słuchu, ubytki w polu widzenia,
 • drżenie mięśniowe,
 • padaczka i drgawki o nieustalonej przyczynie,
 • zaburzenia pamięci,
 • zaburzenia świadomości,
 • osłabienie siły
 • paraliż lub niedowład,
 • bóle kręgosłupa,
 • zaburzenia czucia,
 • pogorszenie koordynacji ruchowej,

Niektóre z chorób można wykryć na podstawie badania neurologicznego i podstawowych badań dodatkowych. Rozpoznanie innych wymaga wysokospecjalistycznej diagnostyki, które pozwolą określić rodzaj schorzenia oraz sposób i możliwości jego leczenia.

Zapraszamy:)