lek.med. Katarzyna Straszewska

Brak zdjęcia

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalistą II stopnia w dziedzinie otorynolaryngologii. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w latach 2009 – 2017 w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Lublinie, a od 2013r. także w licznych Poradniach Laryngologicznych. Stale doskonalę swoja wiedzę medyczną, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, uczestniczyłam w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach laryngologicznych, mam stały kontakt z literaturą fachową. Udzielam porad zarówno dorosłym jak i dzieciom (po 1 r.ż – w przypadku ostrych infekcji także młodszych), także w języku angielskim. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie, starannie go badając.

Specjalizacje
otolaryngologia
Powiązane usługi