„Innowacje w Rodzinnym Centrum Medycznym LUBIMED.PL”

Logotypy Projekt Unijny

„Innowacje w Rodzinnym Centrum Medycznym LUBIMED.PL”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw,

Działanie: 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP.

 

Cel projektu: Celem niniejszego projektu jest wdrożenie do działalności Spółki wyników prac badawczych poprzez uzyskanie finansowania

dla uruchomienia nowej metody terapeutycznej. Wsparcie dla firmy zwiększy jej konkurencyjność na rynku specjalistycznych usług medycznych poprzez zaoferowanie nowej innowacyjnej metody leczenia, która jest wynikiem prac

badawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwo.

 

Planowane efekty:

  • Wzrost konkurencyjności oraz zwiększenie zastosowania innowacyjności w przedsiębiorstwie;
  • Zwiększenie przychodów w przedsiębiorstwie;
  • Wzmocnienie potencjału kadrowego oraz technicznego;
  • Tworzenie i poszerzanie zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju usług;
  • Zwiększenie poziomu produktywności i wydajności pracy w firmie;
  • Pozyskanie możliwości dalszego rozwoju;

 

Beneficjent: Jacek Witold Woliński

 

 

Wartość projektu: 518 784,00 PLN

 

Dofinansowanie: 363 148,78 PLN