COVID 19 - SZCZEPIENIA

Miło nam poinformować, że Rodzinne Centrum Medyczne Lubimed.pl zostało zakwalifikowane i będzie uczestniczyło w Narodowym Programie Szczepień Przeciw COVID-19.

Szczepienia będziemy realizować zgodnie z poniższym harmonogramem:

etap 1: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, nauczyciele;

etap 2: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne;

etap 3: przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Osoby zainteresowane szczepieniami przeciw COVID-19, bez względu na przynależność do grup wymienionych powyżej, zapraszamy do kontaktu od 12 stycznia w godzinach 12:00 - 16:00 pod dedykowanymi numerami telefonów:
735 074 925 i 735 074 926 lub na e-mail:  szczepienia@lubimed.pl  w celu złożenia zgłoszenia.

 

Zachęcamy też do zapoznania się z informacjami dostępnymi na szczepimysie.pl